De stichting Nazorg Longkanker: Samen Sterk streeft naar verbetering van thuiszorg voor patiënten met longkanker of mesothelioom en hun mantelzorgers.

De focus ligt op niet-acute patiënt ondersteuning zoals ziekteverwerking, existentiële, psychologische, medische en juridische vraagstukken.
Daarvoor ondersteunt de stichting projecten die deze verbetering kunnen realiseren.

Tevens adviseert de stichting over lopende en nieuwe onderzoeken betreffende mesothelioom en longkankerbehandeling.
Deze activiteiten worden gefinancierd mede door donaties aan de
stichting Nazorg Longkanker: Samen Sterk

De stichting bevindt zich in een startfase, zo ook deze website.
In de komende periode zal meer bekend gemaakt worden.

Komt u dus regelmatig terug!